Trattaperintä

Tratta on julkisuusuhkainen maksukehotus, jolla kehotetaan maksamaan erääntynyt saatava korkoineen ja kuluineen määräajassa

Nykyisessä muodossaan tratta on ns. yksityisoikeudellinen tratta, jonka kanssa viranomaisilla ei ole tekemistä. Aikaisemmin julkinen notaari hoiti tratan protestoinnin. Viranomaisprotestoinnista on luovuttu ja protestoinnin eli julkistamisen hoitaa nykyisin Bisnode Oy.

Tratan teho perustuu julkisella protestoinnilla uhkaamiseen. Tratta ei ole oikeudellista perintää. Sillä ei saada aikaan ulosottoon kelpaavaa päätöstä. Tratan kautta hidastelu maksuissa voidaan tehdä julkiseksi ja lisäksi syntyy merkintä luottotietoihin. Tratta on perintäkeinona parhaimmillaan pienten saatavien perinnässä sellaisen velallisen kohdalla, jolla ei ole ennestään juuri maksuhäiriöitä. Suurten saatavien perintää kannattaa yleensä pyrkiä hoitamaan ilman että muut velkojat saavat tietoa asiasta.

Trattaprosessi

Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL/Cash-In lähettää velalliselle tratan, jossa todetaan tratta protestoitavan, jos sitä ei makseta määräajassa. Samalla kertaa toimitetaan tieto Bisnode Oy:lle. Jos velallinen ei maksa saatavaa, lähettää Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL/Cash-In asiasta tiedon luottotietoyhtiölle (Bisnode Oy). Samassa yhteydessä päätetään julkaistaanko tratta hiljaisena vai julkisena. Hiljainen protesti tarkoittaa sitä, että tieto näkyy ainoastaan luottotietoyhtiön tietokannassa (maksuhäiriökoodi AST). Julkinen protestointi julkaistaan myös talousalan päivälehdissä (Kauppalehti, Taloussanomat ym. (maksuhäiriökoodi ATR).

Saatuaan tiedon protestoitavista saatavista Bisnode Oy lähettää velalliselle protestointi-ilmoituksen. Ilmoituksessa todetaan, että jos saatava maksetaan seitsemän päivän kuluessa, niin protestointi tapahtuu hiljaisena.

Tratta kannattaa jättää protestoimatta esimerkiksi silloin kun velkojalla on vielä muita erääntymättömiä saatavia velallisesta. Julkistettu tieto maksuhäiriöstä saattaa aktivoida muutkin velkojat perintätoimiin.

Tratan riitautus

Velallisella on mahdollisuus estää tratan protestointi riitauttamalla tratta perustellusti. Pelkkä perustelematon tratan kiistäminen ei vielä estä tratan protestointia, vaan saatava on osoittauduttava riitaiseksi. Tällöin perintää joudutaan jatkamaan oikeudessa ns. laajalla haastehakemuksella käräjäoikeudessa.

Vain yrityssaataviin

Trattaa voidaan käyttää vain yrityssaatavien perintään. Perintälaki kieltää nimenomaisesti tratan käytön kuluttajasaatavien perintään.

Asiantuntemusta jo vuodesta 1992.

Täällä nähdään

Toimistomme sijaitsee lähellä Seinäjoen keskustaa. Tervetuloa peremmälle!

Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL/
Cash-In Consulting Oy Ab
Ruukintie 90, Seinäjoki

Puh. 0207 701 540
asiakaspalvelu.seinajoki(at)cash-in.fi

Toimistomme on avoinna
arkisin klo. 09.00 - 16.00.

Ota yhteyttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Löydä meidät

Avaa google-kartta