Saatavat tilille ennen vuodenvaihdetta. Voit vaikuttaa sillä moneen asiaan.

Hyvä asiakkaamme,

Loppuuko tilikautesi vuoden vaihteessa? Juuri nyt on hyvä hetki lähettää laskut perintään ja parhaassa tapauksessa kotiuttaa saatavat ennen vuodenvaihdetta.

Miksi kotiuttaa rahat ennen vuodenvaihdetta ?
Moni yritys laskuttaa kuluvan kuun aikana toimitetut palvelut vasta kuun lopussa. Vakavaraiselle yritykselle tämä voikin olla hyvä toimintamalli – 11 kuukautena vuodessa.

Tilikauden päätöskuukausi on kuitenkin poikkeus. Tilinpäätöksestä muodostuu pysäytyskuva yrityksesi taloudellisesta tilasta. Se millainen tämä kuva on, vaikuttaa mm. yrityksesi mahdollisuuksiin saada ulkopuolista rahoitusta, rahoituksen hintaan ja viime kädessä yrityksesi arvoon.

Lähetä laskusi perintään nyt!
Yrityksen taseesta käyvät ilmi myyntisaamiset sekä rahat ja pankkisaamiset. Näiden välinen suhde kertoo yrityksesi tehosta kotiuttaa saataviaan. Kun lähetät laskusi perintään. Kotiuttamalla rahat nyt pienennät taseessa näkyvää myyntisaamiset-riviä ja kasvatat rahat ja pankkisaamiset-riviä.

Tällä yksinkertaisella toimenpiteellä on edullinen vaikutus siihen, miltä yrityksesi taloudellinen tilanne näyttää ulkopuolisen silmin.