Maksuviiveet on saatava kuriin

Yritysten välisten maksujen pitkät viiveet ovat vakava ongelma erityisesti pk-yrityksille. Kyselyjen mukaan merkittävä osa pk-yrityksistä on lisäksi hyväksynyt pidempiä maksuaikoja kuin mitä ne olisivat valmiita myöntämään. Kuva: Katja Lehto

Tilannetta kannattaa pitää silmällä. Mikäli kuri maksuajoissa ei parane, lainsäädäntöä pitää olla valmis kiristämään.”

Yritysten välisten maksujen pitkät viiveet ovat kasvava ongelma myös Suomessa. Asiakastieto Oy:n keväällä julkistaman selvityksen mukaan vain 55 prosenttia yrityksistä maksaa laskunsa ajallaan.

Noin 150 000 yrityksen ja kuuden miljoonan laskun otokseen perustuvan selvityksen lopputulema on, että suomalaisyritys maksaa laskunsa keskimäärin 10 päivää eräpäivän jälkeen.

Etelä-Euroopassa tällainen myöhästely on ollut arkipäivää jo pitkään, mutta suomalaisilla on ainakin ollut tapana olla säntillisempiä.

Joulukuussa julkistetun Suomen Pankin yritysrahoituskyselyn mukaan noin 30-45 prosenttia yrityksistä ilmoitti laskunmaksuaikojen pidentyneen. Näin oli tilanne erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä.

Seuraukset ovat vakavat. Yli 40 prosentilla pk-yrityksistä rahoitustarpeet kasvoivat joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran maksuaikojen pidentymisen vuoksi. Pahimmillaan seuraukset vaikeuttavat yrityksen kasvua, sillä rahankierron ennakointi on tärkeää kaikille yrityksille.

Tilannetta on jo yritetty korjata. Viime vuoden keväällä voimaan tullut laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista rajasi maksuajan niin, että se on elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa enintään 30 päivää.

Lain mukaan osapuolet voivat kuitenkin edelleen keskenään sopia tätä pidemmästä maksuajasta.

Suomen Yrittäjät olisi halunnut maksuaikalaista velvoittavan, jolloin se ei olisi sisältänyt yritysten välistä neuvotteluvaraa. Perusteluna oli, että pk-yritys toimii usein isomman yrityksen alihankkijana, jolloin osapuolet eivät ole tasa-arvoisessa asemassa ja pienemmän yrityksen vapaaehtoisuus voi olla näennäistä.

Yrittäjien uhkakuville on nyt näyttöä. Instrum Justitian alkuviikolla julkistama Euroopan laajuinen maksutaparaportti paljastaa, että 65 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä on hyväksynyt pidempiä maksuaikoja kuin mitä ne olisivat olleet valmiita myöntämään. Miltei kaikissa näistä tapauksista toisena osapuolena oli ollut suuri yritys. Vastaava keskiarvo Euroopassa oli vain 38 prosenttia.

Tilannetta kannattaa pitää silmällä. Mikäli kuri maksuajoissa ei parane, lainsäädäntöä pitää olla valmis kiristämään.

Suurimmaksi syyksi maksuviiveisiin epäillään asiakkaiden taloudellisia vaikeuksia, mutta selvästi yli puolet yrityksistä mainitsee myös tahallisen viivyttelyn ja asiakkaiden hallinnollisen tehottomuuden. Jälkimmäinen syy paljastuu erityisesti loma-aikoina, kun laskut odottavat maksajaansa sijaisuusjärjestelyjen puutteiden vuoksi.

Lähde: Kauppalehti