Hinnasto

Alla on luetteloitu ohjehintoja muutamissa yleisimmissä toimeksiannoissa. Hintoihin lisätään  arvonlisävero 24 %.

Mikäli juristi on määrätty oikeusapulain mukaisesti avustajaksi tai puolustajaksi, palkkiotaksa määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tuolloin asiakkaalta peritään vain hänen omavastuuosuutensa mukainen osuus.

Oikeusturvavakuutusasioissa perimme asiakkaalta vain omavastuuosuuden määrän, ja veloitamme vakuutusedun mukaisen osuuden vakuutusyhtiöltä.

Laskutuksemme perustuu tehdyn työn määrään ja laatuun, toimeksiannon kiireellisyyteen sekä vaativuuteen.

1. Asiakirjojen laatiminen

 • lyhyt kirje, faksi, todistajan haastaminen, puhelinneuvottelu 30 €
 • kiinteistön kauppakirja (sis. kaupanvahvistajan palkkion ja lainhuudon hakemisen) 300 €
 • irtaimen lahjakirja ja lahjaveroilmoitus 150 €
 • testamentti alk. 120 €
 • reklamaatio alk. 120 €
 • perunkirjoitukset alk. 250 €
 • perinnönjako alk. 250 €
 • kaupanvahvistajan palkkio 105 €
 • virkatodistuksen hankkiminen 10 €

2. Oikeudenkäyntiasiat

 • jutun tutkiminen, haastehakemuksen tai siihen pyydetyn vastauksen, laatiminen 140-150 €/h
 • muut oikeudenkäyntikirjelmät 140-150 € / h
 • esiintyminen käräjäoikeudessa enintään 3 h alk. 400 €
 • lisätunnit esiintymisestä käräjäoikeudessa 120 €/h
 • tyytymättömyyden ilmoittaminen 30 €
 • valituskirjelmän tai vastauksen laatiminen hovioikeudelle hallinto-oikeudelle, korkeimmalle oikeudelle tai  korkeimmalle hallinto-oikeudelle 140,00 €/h
 • suullinen käsittely muutoksen-hakutuomioistuimessa:                    kuten edellä käräjäoikeudessa

Toimeksiannon välttämättömät ja tarpeelliset kulut (esim. oikeudenkäyntimaksut) peritään erikseen.

3. Kulut

 • oman auton käyttökorvaus 0,41 €/km
 • tavanomaiset toimistokulut (esim. puhelinkulut ja kopiointikulut) sisältyvät toimeksiannon hintaan

Monesti asiakkaalla on mahdollista saada oikeusapua valtion varoista, mikä voi vähentää merkittävästi asiakkaan osuutta toimeksiannon kustannuksista. Lisätietoa oikeusavusta saat esimerkiksi oikeusministeriön sivuilta. Asiakkaan mahdollisuus saada oikeusapua sekä mahdollisen oikeusturvavakuutuksen kattavuus tarkistetaan aina aluksi.